KURUMSAL KİMLİK TASARIMI

Belirli bir alanda hizmet gösteren kurumsal firmaların tanıtım materyallerinin tamamı kurumsal kimlik başlığı altında toplanmaktadır. Kurumların faaliyet gösterdiği ana işlevlerinin tamamını kapsayan kurumsal kimlikte, kurum iç ve dış faaliyetlerinin birçoğunun özeti işlenmektedir.

Kurumun gerçekleşmiş olduğu faaliyet alanlarının tamamını kurumsal kimlik temelinin oluşmasına yardımcı olur. Bilinmesi gereken önemli bir nokta vardır ki kurumsal kimlik sadece bir bileşenden oluşmaz. Kurumsal kimlikte kurumun tanıtımının bulunduğu tüm materyaller kullanılmaktadır. Kurumsal kimlik oluşumunda kurum içi ve kurum dışı bölümler tek tek ele alınmaktadır. Kurumsal kimlikte kurum içi çalışmalarda;

 • Antetli kağıt tasarım,
 • Zarf tasarımı,
 • Slogan çalışması,
 • İş elbisesi tasarımı
 • Logo çalışması,
 • Amblem tasarımı,
 • Devam kağıdı tasarımı,
 • Kartvizit tasarımı,
 • Dosya tasarımı,
 • Bloknot tasarımı,
 • Dijital araçlar tasarımı,
 • Şirket davranış kurallarının tümü,
 • Kurum içi yönlendirme,
 • Haberleşme formları,
 • Muhasebe materyalleri,
 • Kurumsal kimlik kullanım kılavuzu

Yapılmaktadır. Bunun yanı sıra kurumsal kimlik oluşumunda diğer bir etken olan kurum dışı çalışmalarında ise;

 • Kurumsal web projesi,
 • Bina cephesi ve iç tasarımı,
 • Tanıtım materyalleri,
 • Araç tasarımları
 • Tüm yayın grup elemanlarının tasarımı,

Şeklinde benimsenmiştir.  Bahsedilen başlıklar temel başlıklar olup, kendi içerisinde birçok alt başlığa ayrılmaktadır. Aynı zamanda kurumun belirlediği isteğe göre yeni başlıklar eklenmekte ve çıkartılmaktadır. Kurumsal kimliğin oluşmasında ki temek amaç kurumun istendik yönde anlaşılmasını kolaylaştırmaktır. Bu nedenle kurumsal kimlik oluşumları 5 aşamada ele alınmaktadır. Bu aşamalar;

 • Kurumsal kimlik tasarım öncesi analizlerin sağlanması,
 • Analiz sonrası tasarım süreci planlanması,
 • Tasarımların sunumu,
 • Tasarım sunum sonrası eklentiler ve düzeltmeler,
 • Onaylanan tasarımların sürecinin hesaplanması,
 • Yine onaylanan tasarımların uygulama sürecinin başlatılması,

Şeklindedir. Bu aşamalar tek tek ele alınarak planları yapılmaktadır. Başarıya odaklı bir kurumsal kimlik çalışması için bazı gereksinimlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Kurumsal kimlikte amaç kurumun en iyi şekilde temsil edilmesidir. Bu nedenle tasarım çalışmaları ele alınmadan önce kurum analizi en iyi şekilde yapılmalı ve bu analiz sonuçlarına göre hareket edilmelidir. Analiz sonuçlarını gösteren verilerin en genel anlama indirgenmesi için yapılan çalışmaların tamamı sunumda kurum yetkilileri ile paylaşılmaktadır. Ayrıca çalışmanın kısa sürede tamamlanması oldukça önemli bir konudur. Kurumsal kimlikte, kurumun geçmişi, güncel hali ve gelecekteki öngörüleri ele alınmaktadır. Her kurumun faaliyet gösterdiği alanda bir rengi bulunmaktadır. Bu renk kurumun geçmişi, şimdiki hali ve geleceği hakkında bilgi verdiği gibi aynı zamanda bu rengin oluşumu kurum geçmişi ile doğrudan orantılıdır. Bu nedenle rengi tespit edilerek kurumsal kimliğin tasarlanmasında oldukça önemlidir. Kurumlarda tasarlanan kurumsal kimliğin tam anlamı ile tanınması ancak kurum işlevlerinin hitap ettiği alan ve büyümekte olan sürecine bağlıdır.

Kurumsal kimlik kurumun tüm zamanlarını tanımlasa da ağırlıklı olarak kurumun geçmişte yaptığı işlevlerine göre oluşturulmaktadır. Burada önemli olan nokta kurumsal kimlik her ne kadar geçmişe odaklı olsa da aslında tamamen geleceğe yapılan büyük bir yatırım olduğunun kavranmasıdır.

 

TOP